20. října 2017

Alternativní text obrázku
Kvalitní zázemí, rozlehlé parkoviště s uzamykatelnou bránou přímo v areálu, unikátní dobové textilní stroje ve velmi dobrém stavu, vstřícný ředitel. To vše tvoří ideální produkční podmínky pro natáčení. Seznamte se prosím se Střední průmyslovou školou textilní v Liberci.
Obrázek textilka_9.jpg
„Budova textilní školy je ukázkou pozdně secesní architektury přecházející do moderny. Autorem návrhu stavby je Oskar Rössler. Secesní styl se v budově projevuje především ve tvaru a řazení oken. Zajímavé je také průčelí, ve kterém se nachází sochy H. K. Scholze z Vídně“, říká Pavlína Sacherová z Liberec Film Office. Škola má čtyři rozlehlé dílny, všechny s výškou stropu 4,5 metru, nejrozsáhlejší měří 28 x 23 metry. Prostory odpovídají dřívějšímu vybavení textilních provozů. Šicí dílny jsou vybaveny novějšími šicími stroji a další technikou ze současnosti, ale k dispozici jsou i některé starší nefunkční šicí stroje. Vybavení školních dílen je v kontextu České republiky naprosto unikátní a odborníci oceňují jeho komplexnost i zachování v původním stavu.

Třešničkou na dortu této lokace je velmi vstřícný ředitel školy Petr Luksch, který filmová natáčení vítá. Podle svých vlastních slov dokáže zprostředkovat i odborníky na obsluhu historických strojů: „V dílnách naší školy se nachází asi 100 různých textilních strojů z oborů přádelnictví, tkalcovství, šití konfekce a ukázkové pletařské stroje. Většina z nich je funkčních a jsou z meziválečného období až po současnost. Velká část strojů v halách přádelny a tkalcovny byla vyrobena v tehdejším Československu a Německu.“ „Škola v současné době spolupracuje s významnými českými i zahraničními dodavateli, a proto je schopna obstarat i dobové materiály, které by případní zájemci o natáčení v budově mohli ocenit“, uzavírá nabídku Petr Luksch. Pro více informací o natáčení v Liberci a v objektu Střední průmyslové školy textilní v Liberci kontaktujte Pavlínu Sacherovou z Liberec Film Office: sacherova.pavlina@magistrat.liberec.cz, +420 773 781 766.