15. listopadu 2017

Alternativní text obrázku
Zemský hřebčinec Tlumačov ve Zlínském kraji je pozoruhodnou lokací hned z několika důvodů. Vedle různorodých prostor, které mohou být využity pro natáčení, zde filmaři najdou i řadu rekvizit z koňáckého prostředí a samozřejmě zvířecí protagonisty různých plemen. V neposlední řadě nabízí hřebčinec i možnost spolupráce s profesionálními jezdci a vozataji. A filmaři, pozor, je to tu zaručeně filming friendly.
Obrázek kone_4.jpg
Hřebčinec se nachází necelých 15 km západně od Zlína v obci Tlumačov, která leží v rovině při středním toku řeky Moravy na rozhraní Hornomoravského a Dolnomoravského úvalu. Od severu sem zasahuje svým jižním cípem úrodná Haná, na východ začíná Valašsko a jižněji Slovácko. "Zatímco hřebčínů najdete v České republice několik, hřebčince jsou pouze dva - jeden tady u nás a druhý v Písku. Hřebčíny se zabývají všestranným chovem koní, kdežto hřebčince jsou speciální chovatelská zařízení určená jen pro chov hřebců za účelem plemenitby," vysvětluje Marie Išová ze Zemského hřebčince v Tlumačově. Hřebčinec byl založen v roce 1925 jakožto centrální pro celou Moravu, svému účelu slouží kontinuálně 92 let. Jeho objekty jsou dochovány v podobě, jakou měly na počátku 20. století, kdy se původní hospodářský dvůr z 18. století upravoval na hřebčinec.

„U hlavní budovy filmaři najdou pozůstatky barokního dvora a ve všech budovách původní klenuté stropy. Jsou zde zachovány autentické konstrukce, velký komplex budov obdélníkového půdorysu, dvě nádvoří a ředitelská vila,“ říká Magdaléna Hladká ze Zlín Film Office. Hlavní budova je dvoupodlažní a v jejím přízemí jsou kanceláře, ředitelna, rytířský sál a zasedací místnost, zatímco ve druhém patře bydlí současní i bývalí zaměstnanci. „Dvůr v Tlumačově slouží pro ustájení plemenných hřebců různých plemen převážně Českomoravského belgika a moravského teplokrevníka, ale jsou u nás také kladrubští koně, frísové, hucul, arab a další,“ přibližuje Marie Išová. "Máme tři stáje s kapacitou 115 koní, a to jak pro boxové, tak i vazné stání, kdy jsou koně vázáni na tzv. štontech. Součástí dvora je také inseminační stanice, kovárna, kolotoč pro koně, výběh a jezdecká hala."

K hřebčinci kromě Tlumačova patří také dvory ve Skalách a Buňově s celkovou výměrou 307 hektarů. "Z toho je 110 hektarů orné půdy a 197 hektarů travních porostů. Dvůr na Buňově slouží jako odchovna mladých hřebečků, máme tu stáj na volné ustájení a okolo dvora jsou pastviny. Dvůr na Skalách využíváme na chov a odchov mladých koní českého teplokrevníka. Kolem dvora jsou výběhy a pastviny,“ popisuje Išová. Kromě zajímavých prostor pro natáčení a možností konzultací nepřijde zkrátka ani filmová výprava - mají tu k dispozici typově rozmanité kočáry, vozy, historickou košatinku a samozřejmě různé druhy postrojů.
Pro více informací k natáčení ve Zlínském kraji kontaktujte Magdalénu Hladkou ze Zlin Film Officemagdalena@zlin-film.cz, +420 778 515 500. Informace k natáčení v objektu hřebčince podá Marie Išová, Zemský hřebčinec Tlumačov, +420 775 111 915, marketing@hrebcinec-tlumacov.cz.