Loucký klášter

Lokace měsíce 9/2017

Brno Film Office


„Loucký klášter je unikátní soubor staveb dokumentujících devět století stavebního vývoje. Celému komplexu premonstrátského kláštera dominuje mohutný objekt barokního konventu s řadou sklepení a kostel Panny Marie a sv. Václava s původní románskou kryptou. Široké travnaté prostranství uvnitř kláštera lze využít nejen jako atraktivní kulisu, ale rovněž jako parkování pro štáb,“ představuje objekt Ivana Košuličová z brněnské filmové kanceláře. Čtěte více >