Vodojemy Brno

Brno Film Office

Podzemní vodojemy z konce 19. století se otevřou filmařům. Protože se jedná o unikátní lokaci v rámci střední Evropy, staly se klenuté prostory v roce 2019 kulturní památkou. Objekt je v majetku města Brna a jeho správa bude v nejbližší době svěřena TIC BRNO (Turistickému informačnímu centru města Brna), které bude prostory pronajímat také filmovým štábům. Pojďte se s námi ponořit do tohoto tajemného podzemního labyrintu. Článek>