24. března 2020

Alternativní text obrázku

Podzemní vodojemy z konce 19. století se otevřou filmařům. Protože se jedná o unikátní lokaci v rámci střední Evropy, staly se klenuté prostory v roce 2019 kulturní památkou. Objekt je v majetku města Brna a jeho správa bude v nejbližší době svěřena TIC BRNO (Turistickému informačnímu centru města Brna), které bude prostory pronajímat také filmovým štábům. Pojďte se s námi ponořit do tohoto tajemného podzemního labyrintu.

Obrázek vodojemy_libor_teply_3.jpg

Vodojemy Brno | Foto: Libor Teplý


V blízkosti samotného centra Brna se pod rozsáhlou travnatou plochou nachází čtveřice vodojemů. Nejstarší z nich leží na severozápadní straně areálu a je tvořený podzemní nádrží vyzděnou z cihel, rozdělenou na devět rovnoběžných sekcí navzájem propojených odtokovým žlabem a oddělených masivními zdmi s šesticí velkých odlehčovacích zaklenutých otvorů. Všechny nosné prvky jsou podle tehdejší technologie provedeny z kvalitních pálených cihel, podlaha je betonová. Přibližné rozměry podzemní nádrže jsou 45 × 45 m při hloubce zhruba 7 metrů.

Historie tohoto místa je neméně zajímavá. Město Brno využívalo po staletí vodu z řeky Svratky. I přes rozšíření stávajícího vodovodu roku 1853 brzy přestala jeho kapacita stačit potřebám rychle rostoucího města. Nevyhovovalo množství ani kvalita dodávané vody a problém se zásobováním města vodou musel být řešen. Roku 1863 byla vypsána soutěž na výstavbu nového vodovodu. Ze čtyř nabídek pak bylo v roce 1869 přijato nejvýhodnější řešení podle projektu londýnského stavitele Thomase Docwry.


Stavba úpravny vody v Pisárkách na Žlutém kopci začala na podzim roku 1869. Cihly pro výstavbu byly páleny přímo v Brně. Konstrukce se obešla bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, což vyvolalo nutnost různých druhů zaklenutí, a tedy velmi působivý dojem podzemního labyrintu. Za zmínku také stojí, že nepropustnost cihlového vodojemu byla podpořena obalem z jílu. Stavba byla dokončena v roce 1872. Voda z řeky Svratky byla odebírána nad jezem v Kamenném mlýně a byla čištěna na třech otevřených biologických filtrech o celkové ploše 2 940 m2. Voda pak byla čerpána do dvou tlakových pásem. První, nižší, mělo vodojemy na Žlutém kopci, vyšší pásmo pak vodojem na Špilberku.

Na přelomu 19. a 20. století byly vodojemy doplněny o dvě další betonové nádrže. Celkem měly objem více než 20 tisíc kubických metrů. Od roku 1913 sloužily potřebám novému vodovodu z Březové. Činnost vodojemů byla ukončena v roce 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě a od té doby neměly žádné využití.

K natáčení do Brna zve Ivana Košuličová z brněnské filmové kanceláře: „Zajímavé prostory cihlových vodojemů jsou vhodné pro natáčení například akčních, fantasy nebo historických filmů. Během minulého roku vybudovalo město nové bezpečné vstupy, které umožňují filmové natáčení i početným štábům. Travnatá plocha v těsné blízkosti centra je vhodná pro rozložení basecampu a poskytuje prostor pro další využití. Příjezdová cesta není zpevněná, je proto potřeba počítat s tímto faktem při špatném počasí. Také je vhodný vlastní agregát.“


V současné době přichází město Brno a jeho příspěvková organizace TIC BRNO s podrobným plánem využití prvního z řady vodojemů za účelem filmového natáčení a zpřístupnění veřejnosti. „Plánujeme postupné zpřístupnění všech čtyř vodojemů veřejnosti. Pro filmové štáby je zatím připraven objekt historicky nejstaršího cihlového vodojemu. Postupně budeme ve spolupráci s městem jako majitelem objektu zpřístupňovat další tři,“ uvádí ředitelka TIC BRNO Jana Janulíková.

Podzemní síně působí jako z jiného světa dávno zaniklých civilizací nebo jako z počítačové hry. Díky cihlovým sloupům se pomocí světel snadno dosáhne působivé atmosféry. Nový vstup umožňuje pohodlný přístup i velkým produkcím s těžkým vybavením. Přijeďte se do Brna přesvědčit.

Kontakt pro natáčení v Brně a Jihomoravském kraji:

Ivana Košuličová, kosulicova@ticbrno.cz, +420 773 771 556

FOTOGALERIE>