22. října 2020

Alternativní text obrázku

Natáčení audiovizuálních děl v České republice může nadále pokračovat.

Nová mimořádná vládní opatření z 21. 10. (https://bit.ly/34j7cQ2) na tom nic nemění. Stále platí:

✔️ filmové natáčení je ekonomická činnost (omezení se netýká výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti),

✔️ filmové natáčení není shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,

✔️ filmové natáčení není kulturní akcí ani volnočasovou aktivitou,

✔️ roušky pro výkonné umělce nejsou povinné (výjimka pro osoby při provádění autorského díla, osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu).

Tedy ani tato nejnovější krizová opatření dosavadní postupy při natáčení AVD nemění.

Produkčním společnostem v České republice doporučujeme dodržovat samoregulační opatření https://bit.ly/37wJYIc

Štítky