15. března 2017

Alternativní text obrázku
FFR2016Šířit povědomí o přínosech audiovizuální produkce, povzbuzovat regionální subjekty při jejich spolupráci s filmovými štáby a upozornit filmaře na aktivní a vstřícné regiony – to si klade za cíl soutěž o film friendly region či místo roku. V uplynulých ročnících si tituly „Film Friendly“ odnesly Filmová kancelář Jeseníky (za rok 2014) a Filmová kancelář Karlovarského kraje (2015). Adepti na ocenění za uplynulý rok mohou posílat přihlášky do 3. dubna 2017 a nositel titulu Film Friendly 2016 bude oznámen 26. dubna během závěrečného večera filmového festivalu Finále Plzeň. Každoroční oceňování nejaktivnějších regionů, měst či jiných regionálních subjektů připravují společně národní filmová kancelář Czech Film Commission, Asociace producentů v audiovizi a agentura CzechTourism. Cílem soutěže je upozornit na možnosti spolupráce regionů s filmaři a na výhody, které z tohoto spojení plynou. „Letos jsme k naší iniciativě přizvali i ty, kteří mají k lokacím nejblíže – lokační manažery a skauty, kteří jsou ve filmovém štábu těmi, kdo vhodné lokace vyhledává. Ale nejen to, jsou pak v neustálém kontaktu se správci a majiteli lokací, domlouvají podmínky pro natáčení, garantují jim, že lokace bude po natáčení předána zpět ve stavu, v jakém byla převzata,“ vysvětluje Nela Cajthamlová, která má v Czech Film Commission na starosti komunikaci s mimopražskými regiony.  „Česká lokační unie, která manažery sdružuje, udělí v rámci letošního ročníku soutěže vedlejší ocenění za nejvstřícnější spolupráci s filmaři v roce 2016,“ dodává Cajthamlová. Kandidáta na hlavní cenu budou organizátoři soutěže opět hledat mezi regiony nebo místy, které aktivně spolupracovaly s filmaři v průběhu uplynulého roku. „Důležité pro posuzování bude, jak aktivně probíhala komunikace s filmaři, zda se pracovalo jak na zlepšení podmínek natáčení, tak třeba i na komunikaci s místní veřejností, která je důležitým faktorem pro vstřícný přístup vůči filmařům,“ dodává Cajthamlová. V uplynulém ročníku získala cenu Film Friendly 2015 Filmová kancelář Karlovarského kraje a přebíral ji osobně hejtman Martin Havel, který uvedl: „Toto ocenění je pro nás motivací k ještě aktivnějšímu přístupu v oblasti spolupráce s filmaři a producenty. Chceme filmovou kancelář ukotvit ve struktuře právě vznikající Destinační agentury Karlovarského kraje a věnovat jí dostatečný prostor. Chápeme přínosy filmové produkce a budeme se proto i nadále snažit intenzivně využívat všechny dostupné prostředky pro součinnost s filmaři a představit veškeré atributy, které z Karlovarského kraje dělají dokonalou filmovou destinaci.“

Potenciál filmového natáčení si uvědomuje stále více regionů a měst a snaží se filmaře aktivně lákat. Po celé republice vznikají regionální filmové kanceláře. Na tento trend reagoval loni historicky první výzvou na podporu celoroční činnosti filmových kanceláří i Státní fond kinematografie, jehož je Czech Film Commission od 1. února 2017 součástí. „V současné době spolupracujeme s devíti kancelářemi a těší nás, že si filmaři zvykli je oslovovat, když potřebují tipy na zajímavé lokace nebo propojení na úřady či dodavatele,“ sděluje Nela Cajthamlová. „Máme ze vznikajících regionálních filmových kanceláří a filmových fondů velkou radost. Pod zkušeným vedením Czech Film Commission jich neustále přibývá a producenti se postupně učí jejich služeb využívat. Finanční nebo organizační podpora z regionů získává na atraktivitě a často může producenty motivovat k využití zajímavých lokací, jež do té doby přehlíželi. Pozitivně se to odráží na v loňském roce realizovaných filmových a televizních projektech," říká Kateřina Weissová, výkonná ředitelka Asociace producentů v audiovizi. "Velkou zásluhu však má i mnoho jednotlivců, například starostů či památkářů, kteří finanční a marketingový potenciál natáčení umí čím dál lépe využívat,“ doplňuje Weissová. Zájemci o zařazení do aktuálního ročníku soutěže o titul „Film Friendly 2016“ mohou své přihlášky posílat do 3. dubna 2017 na adresu nela@filmcommission.cz. Vyhlášení vítěze se uskuteční 26. dubna v rámci závěrečného večera filmového festivalu Finále Plzeň, na kterém jsou tradičně předávány také ceny vítězným snímkům.