7. května 2020

Alternativní text obrázku

Praha, 7. května 2020 Překlad TISKOVÉ ZPRÁVY určené do zahraničí

Opatření přijatá v březnu Vládou České republiky k zabránění nekontrolovatelného šíření nemoci Covid-19 vykazují pozitivní dopady. Vláda postupně rozvolňuje ta opatření, která ve svém důsledku způsobila zastavení výroby většiny audiovizuálních děl a přerušení natáčení zahraničních projektů.

Obrázek photo_courtesy_of_legendary_television__amazon_studios_05.jpg
Foto: Carnival Row, 1. řada | © Legendary Television & Amazon Studios

Filmová produkce jakožto významná a průřezová součást kulturních a kreativních průmyslů je ve své podstatě výrobou a samostatným odvětvím. K jejímu značnému omezení však došlo v důsledku nutných opatření, která Česká republika musela přijmout, a která se týkala chodu celé společnosti, “ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Mezi tato opatření patřilo vyhlášení nouzového stavu již 12. března, kdy bylo v zemi evidováno pouze 116 nakažených a hospitalizované byly 4 osoby. Vláda postupně zavedla sadu restriktivních opatření včetně zákazu shromažďování více než dvou osob a dodržování dvoumetrových rozestupů.

Audiovizuální výrobu také znemožňoval zákaz volného pohybu bez ochrany úst a nosu v podobě roušky, respirátoru nebo jiné ochrany. Toto opatření trvá pro veřejnost nadále, nicméně s účinností již od 1. května mají výkonní umělci a perfomeři výjimku z nošení roušky při výkonu svých povolání, kde je ale nutný test PCR, a to každých 14 dní. I tato podmínka bude ale na základě dalšího vývoje uvolňována.

Česká republika byla v Evropě první s vypracovanými samoregulačními doporučeními jakožto ochranou před nákazou Sars-Cov-2 při natáčení. Nechala je vypracovat Asociace producentů v audiovizi ve spolupráci se Státním fondem kinematografie (spolu s odd. Czech Film Commission) a Evropským institutem bezpečnosti filmových projektů. Jejich aplikace na proces audiovizuální výroby je doporučená ministerstvem zdravotnictví České republiky. „Dodržování těchto doporučení eliminuje možnost nakažení na naprosté minimum, patří mezi ně například testování herců každých 14 dní v průběhu produkce, samozřejmostí je dodržování zásad aseptického placu. Týká se to ale i přeshraničních transportů, kdy zahraniční herci a štáb při odjezdu ze své země doloží provedení negativního testu, což je opatření, které začnou podle posledních zpráv vyžadovat i aerolinie po všech svých pasažérech. Do 72 hodin po příjezdu se podrobí druhému testu, do jehož negativního výsledku zůstanou v karanténě. Výsledek je obvykle do druhého dne. Tím se vyhneme čtrnáctidenní karanténě, která by z ekonomického hlediska velmi zatěžovala filmové rozpočty,“ říká vedoucí České filmové komise Pavlína Žipková.

Přestože nouzový stav v České republice pravděpodobně skončí 17. května, hranice země se otevřely už 27. dubna pro občany Evropské unie, Švýcarska, Norska, Lichtenštejnska a Velké Británie. Neočekává se, že by Evropská komise prodloužila doporučení pro členské země, aby nepřijímaly cestující z mimoevropských zemí, a které teď trvá do 15. května. „Tady je potřeba si uvědomit, že se jedná pouze o doporučení, ne zákaz. Stejně jako v případě americké administrativy, která v březnu vydala doporučení necestovat,“ vysvětluje Žipková.

Ve druhé polovině května se tak do ČR mohou začít vracet velká zahraniční natáčení, která musela přerušit výrobu, a mezi které patří například druhá řada seriálu v produkci Amazonu a Legendary Entertainment ‚Carnival Row‘ s Orlandem Bloomem a Carou Delevigne, první řada fantasy série ‚Wheel of Time‘ (Amazon) v hlavní roli s Rosamunde Pike, ‚The Falcon and The Winter Soldier‘ (Marvel Studios) nebo film Netflixu 473 Transatlantic.

Audiovizuální výroba se v březnu v České republice zastavila ze 75 %. Plně ve shodě s ministerstvem zdravotnictví se filmařů netýkají opatření omezující kulturní, sportovní a shromažďovací akce. Považujeme tedy audiovizuální výrobu za znovuzahájenou. Stále ale bude nutné analyzovat rizika u každého jednoho projektu a dodržovat BOZP režim jak při přípravách, tak při výrobě,“ řekla ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková. „I v průběhu nouzového režimu ale běžel pobídkový program bez přerušení, SFKMG registrovalo audiovizuální projekty a nebylo nijak zdrženo ani vyplácení pobídek u těch projektů, kde došlo ke splnění všech podmínek stanovených zákonem.“

Pobídkový systém funguje v České republice už od roku 2010 a je významným ekonomickým nástrojem, jak přilákat zahraniční investice. „Je potřeba zdůraznit, že v rámci kreativních a kulturních průmyslů má audiovizuální výroba pevnou a výjimečnou pozici zejména díky finančnímu přínosu do mimokulturních odvětví, který tvoří až 60 % jednotlivých filmových rozpočtů. Konkrétně jde o malé a střední podniky. Proto je pro českou ekonomiku opravdu zásadní, že se audiovizuální výroba opět rozjíždí,“ doplňuje ministr kultury.

Důležitost oživení filmové produkce v České republice vyzdvihl také americký velvyslanec Stephen B. King: „Praha byla pro Hollywood vždy atraktivní filmovou destinací a jsem rád, že na její tradici, jejíž kořeny historikové filmové vědy vypátrali dokonce těsně před koncem 19. století, můžeme po české karanténě navázat s pouhým tříměsíčním přerušením. V kontextu historie je to skutečně zanedbatelný časový úsek. Samozřejmě ale pevně věřím, že se brzy také obnoví výroba doma ve Spojených státech,“ dodal King.

Podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky bylo základní replikační číslo viru Sars-Cov-2 v České republice s nástupem epidemie první týden v březnu 2,64 a od té doby soustavně klesá až na nynějších 0,7. Deklinace pod hodnotu 1 dokládá pokles přítomnosti viru v populaci. Jeho výše značí počet osob, které může nakazit jeden nemocný.

COVID-19: samoregulační doporučení