5. října 2016

Alternativní text obrázku
22. a 23. září měli filmaři opět možnost seznámit se s místy, která jste ještě neviděli, a zaposlouchat se do příběhů s nimi spjatých. Location tour po Karlovarském a Ústeckém kraji nabídla zajímavé lokace z obou regionů s důrazem na protiklady: panenskou přírodu a měsíční planiny hnědouhelných dolů, hrady a zámky, lidovou a industriální architekturu, okouzlující krajinu vyhaslých sopek i rozpadající se brownfieldy. Tour byla tradičně určena všem aktivním filmařům od producentů, produkčních a lokačních manažerů po režiséry, scénáristy a filmové architekty. Lokace byly speciálně vybrané nejen s ohledem na vizuální originalitu, ale i na jejich příběhy.

Czech Film Commission tuto výpravu uspořádala ve spolupráci se dvěma významnými partnery: Filmovou kanceláří Karlovarského kraje a Filmovou kanceláří Ústeckého kraje. Filmová kancelář Karlovarského kraje byla oceněna titulem Film Friendly 2015, který je každoročně udělován na základě vstřícnosti k filmovým štábům: „Chápeme přínosy filmové produkce a budeme se proto i  nadále snažit intenzivně využívat všechny dostupné prostředky pro součinnost s filmaři a představit veškeré atributy, které z Karlovarského kraje dělají dokonalou filmovou destinaci,“ řekl hejtman Martin Havel. Ve čtvrtek 22. září bude v rámci Karlovarského kraje k vidění například město urbanistických protikladů Ostrov, chátrající lázeňský komplex Kyselka nebo zaniklý svět Sudet v okolí bývalého cínového dolu Sauersack. Právě založená Filmová kancelář Ústeckého kraje vybrala lokality, kterým se location tour bude věnovat v pátek 23. září. „Náš kraj je krajem rozmanitostí a kontrastů, v němž filmař najde jedinečné krajinné scenérie takřka pro každý filmový příběh.“ vyjadřuje v jedné větě přívětivost k filmovému řemeslu Barbora Hyšková z krajské filmové kanceláře. Výprava po Ústeckém kraji bude zahrnovat například obrovskou plochu bývalých městských lázní v Chomutově, rozmanitou oblast hnědouhelných dolů či malebné nádraží, venkovskou školu a kostelík na Moldavě.