27. listopadu 2019

Alternativní text obrázku
Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi je architektonicky významnou stavbou ve stylu konstruktivismu, vybudovanou podle návrhu J. Freiwalda a J. Böhma v letech 1931-1934. Kdo vůbec byl Karel Pippich? Doktor práv, slavný chrudimský občan, spisovatel, hudebník a básník. V době jeho působení byla Chrudim právem nazývána „Athénami východních Čech“.
Obrázek divadlo_karla_pippicha_chrudim_dsc_8060.jpg
Citlivě zrekonstruované divadlo na vás dýchne atmosférou časů Oldřicha Nového a Nataši Gollové. Ať už se rozhodnete natáčet ve vstupní hale, v hledišti, na jevišti, balkonech, ve foyer, na malé scéně, v orchestřišti, kavárně nebo třeba ve výstavní galerii, nabízí se vám nekonečné množství zajímavých záběrů prvorepublikové architektury. I když se to nezdá, podle technického plánu se v divadle nachází celkem 304 místností (včetně chodeb) v jednom podzemním a třech nadzemních podlažích. Nejrozsáhlejší místností je hlavní sál s hledištěm o kapacitě 302 diváků, s rozlohou 195 m2, následuje navazující jeviště o rozloze 190 m2. Poměrně velký prostor nabízí i boční scéna (111 m2) či přísálí (158 m2). Ve druhém nadzemním podlaží je zajímavý historický prostor využitelný například jako kavárna. Ve třetím nadzemním podlaží je situovaná výstavní galerie. Filmaře bude jistě zajímat také to, že elektroinstalace zde byla v nedávné době rekonstruována.

V bezprostřední blízkosti divadla se nachází menší park, starý vodní náhon a historické centrum města Chrudimi, kde najdeme také tři muzea (Regionální muzeum v Chrudimi, Muzeum loutkářských kultur, a Muzeum barokních soch), jejichž památkově chráněné budovy lze rovněž využít pro natáčení. Divadlo je už od roku 1958 zapsáno v seznamu kulturních památek České republiky a je součástí městské památkové zóny. Správce budovy Martin Dytrt, ředitel Chrudimské besedy - městského kulturního střediska, je připraven vyjít potenciálním zájemcům maximálně vstříc: „Vzhledem k tomu, že se jedná o chráněnou kulturní památku, bylo divadlo rekonstruováno v souladu s původním vzhledem v období první republiky. Jeho součástí je i prostor prvorepublikové kavárny. Nabízí se tedy využití pro natáčení filmů z tohoto období. Navíc může potenciální zájemce po dohodě využít i další objekty pod správou Chrudimské besedy. Například budovu muzea s bohatě zdobeným koncertním sálem.“ Lucie Ondráčková z Východočeské filmové kanceláře dodává: „Chrudim je z Prahy dobře dopravně dostupná. Dostanete se sem za necelou hodinu a půl cesty, po dálnici směr Hradec Králové.“ I parkování pro filmaře je zde dobře řešené. Podél vodního náhonu u divadla zaparkují bez problémů větší vozidla, vejdou se sem i tři autobusy za sebou. Před a za divadlem se nacházejí další parkoviště pro osobní automobily.
VÍCE FOTOGRAFIÍ V SEKCI LOKACE> Zájemci o natáčení v Divadle Karla Pippicha, potažmo ve východních Čechách, se mohou obracet na Lucii Ondráčkovou, l.ondrackova@vychodnicechy.info, +420 725 702 651.