3. července 2020

Alternativní text obrázku

Aktualizace 11. září 2020

Cílem tohoto dokumentu je doporučit praktický postup, jak snížit riziko ukončení či přerušení celého filmového či TV projektu (AVD) v případě prokázané nákazy SARS-COV2 u člena filmového štábu nebo účinkujícího.

Základních šest předpokladů pro možnou implementaci těchto opatření:

 1. Zavedený systém a směrnice definující frekvenci PCR testů na SARS-COV2 všech členů štábu, herců a ostatních účinkujících, dle rozdělení do skupin.
 2. Rozdělení štábu, herců a ostatních účinkujících do několika úrovní a skupin, jejichž vzájemná interakce (vzájemná blízkost osob z různých úrovní či skupin) je minimalizována nebo realizována výhradně s využitím ochranných pomůcek (např. roušky s filtrem).
 3. Zpracovaná dokumentace a postupy pro jednotlivé procesy natáčení z hlediska BOZP, PO a ochrany před Covid-19: přeshraniční transport, obhlídky lokací, dělené zázemí štábu, distribuce jídla a nápojů, organizace na natáčení, doprava dle jednotlivých skupin štábu, nošení ochranných pomůcek, procesy z hlediska fungování jednotlivých skupin štábu, vzájemné interakce apod.
 4. Standardizované typy a způsoby používání ochranných pomůcek v rámci štábu, herců a ostatních účinkujících.
 5. Specializovaná H&S osoba pro sladění nastavených procesů s realitou a vedení dokumentace, to vše pro jednání s hygienickou stanicí a dohlížení na dodržování stanovených pravidel v místě natáčení.
 6. Podepsaná čestná prohlášení členů štábu, herců a ostatních účinkujících stran dodržování stanovených pravidel a chování mimo pracovní dobu.

Když se na natáčení objeví COVID-19:

 • Pokud se projeví příznaky
  • Pokud se projeví příznaky při měření teploty před vstupem do prostoru natáčení, nevpustí se tato soba na natáčení, provede se kontrolní měření teploty a prohlédnutí medikem. Následně se vrátí na ubytování nebo domů do karantény a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky ráno před příjezdem a dotčená osoba tuto skutečnost nahlásí telefonicky produkci – zůstane doma, kontaktuje lékaře a neprodleně se provede kontrolní test na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.
  • Pokud se projeví příznaky během natáčecího dne – osoba ohlásí tuto skutečnost medikovi nebo H&S specialistovi. Při osobním kontaktu bude dodržovat minimálně 2 m odstup. Následně se přesune na check-point mimo plac, provede se kontrolní měření teploty a vrátí se domů nebo na ubytování. Osoba projde neprodleně kontrolním PCR testem na SARS-COV2. V případě kladného výsledku testu se postupuje dle doporučení níže.

 • Pokud se objeví pozitivní test
  • Nerozhodne-li lékař o hospitalizaci, zůstane osoba s pozitivním výsledkem testu na SARS-COV2 v domácí karanténě a čeká na kontaktování hygienikem.
  • H&S specialista spolu s produkcí analyzuje rizikové a nerizikové kontakty s pozitivní osobou a informuje skupinu štábu s rizikovým i nerizikovým kontaktem, jejíž součástí byla pozitivně testovaná osoba. Členové této skupiny projdou kontrolním PCR testem na SARS-CoV-2. Rizikovým kontaktem je myšlen osobní kontakt bez roušky či jiné ochranné pomůcky na vzdálenost kratší než 2 m a po dobu delší než 15 minut.
  • H&S specialista v souladu s pozitivně testovanou osobou a produkcí projektu kontaktuje neprodleně hygienickou stanici a domluví se na dalším postupu. Hygienická stanice bude posuzovat situaci na základě informací od pozitivně testované osoby, dále na základě informací od H&S specialisty a produkce projektu. V závislosti na okolnostech nákazy a možných nařízeních rozhodne o dalším postupu. Od 1. 9. 2020 pak o 10denní karanténě osob s rizikovým kontaktem s pozitivně testovanou osobou. Míra rizikového kontaktu bude posouzena hygieniky na základě obdržených informací a na základě dodržování doporučených opatření, nošení ochranných prostředků a na základě míry blízkosti rizikových osob atd.
  • Na základě negativního výsledku testu a souhlasu hygienické stanice se testované osoby budou moci vrátit na natáčení. V takovém případě budou všichni členové štábu / skupiny štábu / přicházejících do blízkého vzájemného kontaktu používat ochranné prostředky úrovně FFP3 nebo kvalitní roušky s nanofiltrem. Toto nařízení se bude týkat jak testovaných osob z rizikové skupiny, tak všech ostatních členů štábu, kteří přijdou s těmito osobami do blízkého kontaktu.
  • H&S specialista v součinností s produkcí projektu zajistí bezodkladnou dezinfekci místa (natáčecího setu / kanceláře / vozidla apod.) a také všech pracovních či jiných prostředků se kterými pozitivně testovaná osoba přišla do kontaktu v posledních dnech a nadále se plánují používat.
  • Všechny tyto uvedené kroky se provádí v součinnosti H&S specialisty a produkce projektu a to bezodkladně.

Autor: Mgr. Jiří Kosorinský

Odborné konzultace: Pavel Müller – producent Sirena Film, MUDr. Marek Joukal PhD., Krajská hygienická stanice Hlavního města Prahy – MUDr.  Zlata Marešová, SEFEX – Safety film experts, s.r.o., BcA. Pavlína Žipková

COVID-19: komplexní doporučení ZDE >

Štítky