22. prosince 2020

Alternativní text obrázku

Poprvé ve své historii povedou EUFCN (European Film Commissions Network) dva prezidenti. Správní rada se rozhodla pro tzv. duální prezidenství s cílem nastolit vyvážené vedení, které asociaci a jejímu poslání přidá významnou hodnotu. Pavlína Žipková, která vede od roku 2018 Českou filmovou komisi, bude stát v čele EUFCN spolu se švédským filmovým komisařem Mikaelem Svenssonem.

„Odpovědnost, kterou mi svou volbou dávají členové do rukou, nebudu brát na lehkou váhu, zvolení beru jako jejich investici,“ říká Pavlína Žipková. "Věřím v moc dialogu. A vždy jsem věřila v rovnováhu. Díky duálnímu prezidenství můžeme s Mikaelem dosáhnout stabilní a kvalitní komunikace se členy a s vnějším světem. Naše motto roku 2020 Společně jsme silnější!, které nám od jara symbolicky pomáhá čelit koronakrizi, teď nemůže být výstižnější.“

Pavlína Žipková se tím dotýká skutečnosti, že to byly právě filmové komise, které letos významně pomohly znovunastartovat audiovizuální výrobu ve většině zemí postižených koronavirem.

„Filmové komise jsou vlastně ambasadory filmového průmyslu. Jejich posláním je propagovat svou zemi jako atraktivní filmovou destinaci za účelem ekonomického prospěchu a zvyšování zaměstnanosti. Filmový štáb je v podstatě mobilní továrna. Kdekoli zaparkuje a vyrábí, tam odebírá služby. Přičtěme k tomu spillover efekt v podobě filmového turismu a máme představu o ekonomicky nejpřínosnějším kulturním a kreativním průmyslu, který je dnes hnacím motorem ekonomického růstu v Evropě a přispívá k tvorbě pracovních míst,“ vysvětluje své poslání Žipková.

Česká filmová komise, která propaguje služby českých filmařů do zahraničí a proto se užívá spíše její anglický název Czech Film Commission, je od roku 2017 oddělením Státního fondu kinematografie. O její vznik se v roce 2004 zasloužila Ludmila Claussová. Czech Film Commission je členem EUFCN od samého založení v listopadu 2007 v Praze. EUFCN je nezisková organizace na podporu a propagaci evropského audiovizuálního průmyslu a k dnešnímu dni sdružuje 96 členských filmových komisí z 31 evropských zemí.  


EUFCN obnovilo představenstvo na valné hromadě, které se konalo online 9. prosince 2020.

Skládá se z 8 členů a je voleno na dva roky:

Pavlína Žipková (Czech Film Commission) - prezidentka

Mikael Svensson (Southern Sweeden Film Commission) - prezident

Nevina Satta (Sardegna Film Commission) - generální tajemnice

Alexandra Luetkens (Film Commission Hamburg Schleswig-Holstein) - pokladník

Milica Bozanic (Serbia Film Commission) - členka představenstva

Carlota Guerrero (Catalunya Film Commission) - členka představenstva

Adrian A. Mitchell (Oslo Film Commission) - člen představenstva

Venia Vergou (Hellenic Film Commission) - členka představenstva

www.eufcn.com

www.filmcommission.cz